WatWasWaar

WatWasWaar is per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar is.

Lees voor meer informatie de WatWasWaar-nieuwsbrief van november 2015, waarin het einde van WatWasWaar werd aangekondigd.
Voor antwoorden op de meest gestelde vragen over het einde van WatWasWaar, zie de WatWasWaar-nieuwsbrief van december 2015.

Nieuws over WatWasWaar in 2016
Wanneer er nieuws is over de online beschikbaarheid van collecties uit het voormalige WatWasWaar, verspreiden wij dit in 2016 nog via de blog van Erfgoed & Locatie en ook via de nieuwsbrief van WatWasWaar. Inschrijven voor de WatWasWaar-nieuwsbrief kan in 2016 nog via http://eepurl.com/bjwTD.

 

-= Hieronder de belangrijkste punten uit de WatWasWaar-nieuwsbrief van december 2015. =-

Scans Kadastrale Kaarten 1811-1832 beschikbaar via Beeldbank RCE
De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar is inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE op http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren – een eerste startpunt is de gehele collectie scans, gesorteerd op documentvolgorde (op basis van de gemeentecodering): http://bit.ly/1PkZ3gx.

Overige collecties niet naar de RCE en voorlopig niet online beschikbaar
Alle andere collecties uit WatWasWaar worden niet overgedragen aan de RCE. Dit zijn onder andere de RAF-luchtfoto’s uit WOII, de sets met gedigitaliseerde perceelsinformatie uit de OAT-bladen (van Overijssel, Friesland en diverse kleinere delen van Nederland), verschillende collecties scans van oude kaartboeken en de collectie scans van Topografische Militaire Kaarten (Veldminuten, Nettekeningen, Bonnebladen, GSGS-kaarten WOII). De projectpartners van E&L zullen met de collectie-eigenaren overleggen over mogelijkheden om deze collecties weer online beschikbaar te krijgen.

Einde WatWasWaar per 1 januari 2016
De online dienst www.watwaswaar.nl kon niet bestaan buiten de projectomgeving waarin zij vanaf haar ontwikkeling was ingebed. Het project Erfgoed & Locatie (E&L) heeft ervoor gezorgd dat een eerder voornemen om WatWasWaar te beëindigen werd afgewend. Dankzij bekostiging vanuit dit project kon de website in de afgelopen 3,5 jaar online gehouden worden. Met het afronden van het project E&L op 31 december 2015, zijn ook het onderhoud en beheer van www.watwaswaar.nl alsnog beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat de website vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar is – zowel de functionaliteit als de presentatie op één plek van de in WatWasWaar bij elkaar gebrachte collecties zijn daarmee beëindigd.

We willen graag benadrukken dat de in WatWasWaar aanwezige datasets zeer zeker niet worden vernietigd. De projectpartners van E&L beschikken over de originele digitale data die via WatWasWaar online te raadplegen was en zullen zorgen voor teruglevering aan de collectie-eigenaren. E&L zal deze data niet zelf online beschikbaar stellen of exploiteren, en ook niet zonder toestemming van de betreffende eigenaren beschikbaar stellen aan derden.

-=[]=-