Georefereertool

In samenwerking met Stadsarchief Amsterdam heeft Picturae een open-source georefereertool ontwikkeld om gedigitaliseerde historische kaarten mee te georefereren. Deze web-applicatie kan door geïnteresseerde (erfgoed)organisaties worden geïnstalleerd als stand-alone versie binnen een (al dan niet online toegankelijke) eigen omgeving.

In de webbrowser-interface wordt eerst een punt gemarkeerd op een gedigitaliseerde historische kaart (links) en vervolgens een overeenkomstige locatie op een recente kaart (rechts). Hiermee worden de gemarkeerde punten op de historische kaart gerelateerd aan de coördinaten van huidige locaties.

VeleHanden-VanDeKaart-georefereren

Georefereren met de E&L Georefereertool: links de historische kaart, rechts de moderne kaart – de punten met links en rechts dezelfde kleur zijn aan elkaar gerelateerd. Bron: VeleHanden.

Aan de hand van minimaal 3 referentiepunten kan vervolgens ter controle een voorvertoning worden bekeken. Ter afronding kan het resultaat gedownload worden als GeoTiff of als GEOJson.

VeleHanden-VanDeKaart-voorvertoning

Georefereren met de E&L Georefereertool: voorvertoning van de geroteerde en geschaalde kaart aan de hand van de ingevoerde georeferenties. Bron: VeleHanden.

Picturae heeft de Georefeertool geïmplementeerd in het crowdsourcing platform VeleHanden, zodat erfgoedinstellingen hun eigen gebruikersgroepen kunnen inzetten voor het georefereren van hun historische kaartcollecties. De tool is inmiddels al ingezet in het eerste VeleHanden-georefereerproject Van de kaart: georefereren van historische kaarten van Stadsarchief Amsterdam.

Meer informatie