Historische Geocoder

Een van de doelen van het project Erfgoed & Locatie is “het beter geografisch vindbaar maken van content in de erfgoedsector”. De ontwikkeling van een Historische Geocoder API is daarom erg belangrijk. Deze API biedt een concrete invulling van de vraag “Waar op de kaart hoort een (historische) plaatsnaam?” Het vormt een basis waarop verder in het project, en daarna, uiteenlopende tools kunnen worden gebouwd.

Inmiddels is een werkende demo-versie van de Historische Geocoder online.

NB! – Voor alle hieronder vermelde tools geldt dat zij op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn. Zowel inhoud als functionaliteit zijn daarom aan verandering onderhevig. Gebruik van deze tools en de teruggegeven resultaten is daarom momenteel nog expliciet bedoeld voor testdoeleinden.

Histograph Viewer
Met de Histograph Viewer (http://histograph.io/viewer) kan de Historische Geocoder API (api.histograph.io) worden bevraagd en zijn de gevonden resultaten op de zoekvraag   visueel te raadplegen.

GeoThesaurus
De GeoThesaurus (http://geothesaurus.nl) maakt het mogelijk om alle relevante informatie per gevonden resultaat op een zoekvraag aan de Historische Geocoder API te bekijken als Linked Data-pagina’s.

Scrum-team
De Historische Geocoder wordt door E&L ontwikkeld volgens de scrum-methode. Waag Society is hierbij de uitvoerende partij en de RCE heeft de rol van Product Owner. Het team is samengesteld uit medewerkers van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Waag Society, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en twee externe ontwikkelaars van Islands of Meaning en Grobbel & Dreis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *