Partners

De E&L-projectpartners zijn:

DEN initieert en faciliteert de samenwerking van deelnemende partijen en is verantwoordelijk voor planontwikkeling, de uitvoer van de plannen en het budgetbeheer. DEN verzorgt de brede coördinatie van de digitale infrastructuur, de aansluiting bij andere erfgoedprojecten en de kennisdissiminatie. De RCE bewaakt de kwaliteit van geo-standaarden, semantische aspecten en inpassing in bredere infrastructuren, en bereidt de exploitatie en het beheer van de projectresultaten voor. De KB (waarin de voormalige projectpartner Stichting Bibliotheek.nl recent is opgegaan) faciliteert met een nationaal digitaal distributiekanaal de producten en diensten van Erfgoed & Locatie. Waag borgt de aansluiting op de behoeften vanuit de creatieve industrie en de gebruikers van de eindproducten (web-users) en implementeert deze bij voorkeur op basis van opendatastructuren. Beeld en Geluid faciliteert de Digitale Collectie Nederland, de eerste aggregator waarop de tools van Erfgoed & Locatie zullen worden toegepast. Stichting Oneindig Noord-Holland trekt de realisatie van de erfgeoviewer webvisualisatie als product owner.

Mandaat van STAP voor uitvoering door DEN
DEN heeft het mandaat van de Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) voor de uitvoering van het project Erfgoed & Locatie, waarbij de STAP de formele eindverantwoordelijkheid houdt tegenover de subsidiënt. De Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) is in 1989 door archiefinstellingen opgericht. STAP heeft een aantal projecten afgerond die gekenmerkt werden door landelijke erfgoedsectorbrede samenwerking met een sterke technologiecomponent, gericht op vergroten van publieksbereik.

WatWasWaar
Een van deze projecten is de website WatWasWaar: een landelijke website waar historische informatie is te vinden over topografische locaties in Nederland met als basis de Kadastrale kaart 1832. WatWasWaar is een samenwerkingsverband van 25 grote en middelgrote erfgoedinstellingen. Erfgoed & Locatie zal de doorontwikkeling van deze webdienst op zich nemen.