Project

Producten en diensten
In onze productfolder (E&L, februari 2013) zijn de door Erfgoed & Locatie op te leveren producten en diensten overzichtelijk samengevat. Lees voor de meest actuele informatie het blogbericht over de producten en diensten van Erfgoed & Locatie (E&L, december 2014).

Project
In het Project Initiatie Document Erfgoed & Locatie (DEN, februari 2013) vind je meer gedetailleerde informatie over het project. Deze definitieve versie is geactualiseerd na de overdracht eind 2012 van de uitvoering van het project Erfgoed & Locatie aan DEN.

Voor inzicht in het projectverloop, zie ook de pagina over de fasering van het project. Kijk voor een samenvatting van het project ook naar Erfgoed & Locatie in de Projectenbank van DEN.