Search Results for: ErfGeoViewer

De producten en diensten van Erfgoed & Locatie

Nu de ontwikkelingen rond Linked Data in een stroomversnelling zijn gekomen en het ministerie van OCW een Nationale Strategie voor het Digitaal Erfgoed aan het voorbereiden is, hebben we bij Erfgoed & Locatie (E&L) nog eens goed naar de beoogde … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment

Reacties op de marktconsultatie

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag waarop gereageerd kon worden op de marktconsultatie van E&L. Het E&L-projectteam wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun input. -= For English text, see below. =- Grote interesse in samenwerking Meerdere … Continue reading

Comments Off on Reacties op de marktconsultatie

Pilots

Erfgoed & Locatie (E&L) voerde van juni 2013 tot juni 2014 een zestal pilots uit. Deze pilots beantwoordden op kleine schaal aan de doelstelling van het project E&L zoals verwoord in het Project Initiatie Document Erfgoed & Locatie (DEN, februari 2013) … Continue reading

Comments Off on Pilots

De 7 voorlopige pilots E&L

De resultaten van de E&L-pilotdagen op dinsdag 4 juni en donderdag 13 juni 2013 zijn gecombineerd met een aantal van de eerder door E&L bedachte pilotmogelijkheden. Hieruit volgt een zevental (voorlopige) pilots en pilotdoelstellingen. Deze pilots worden de komende weken verder uitgewerkt. GeoSemantiek GeoTools GeoDatamodel (GeoInformatie) ErfGeoViewer toolkit … Continue reading

Posted in Nieuws, Pilots | Leave a comment

Resultaten pilotdag 2

Op donderdag 13 juni 2013 vond de tweede pilotdag Erfgoed & Locatie voor deelnemers plaats. Het was wederom een produktieve dag. Aan de hand van de uitgewerkte resultaten van de eerste dag (op dinsdag 4 juni) werd in vier groepen de … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Partners

De E&L-projectpartners zijn: Digitaal Erfgoed Nederland (Stichting DEN) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Waag Society Koninklijke Bibliotheek (KB) Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) Stichting Oneindig Noord-Holland (ONH) DEN initieert en faciliteert de samenwerking van deelnemende partijen en is verantwoordelijk voor planontwikkeling, … Continue reading

Comments Off on Partners