ErfGeo tools online

Hoe meer het project Erfgoed & Locatie vordert, hoe meer tools en documentatie er beschikbaar komen. Met het oog op de data clinic op donderdag 15 juni heeft het team van de historische geocoder een eerste stap gezet richting publieke documentatie van de beschikbare koppeltooling. Deze tools staan nu bekend als ‘erfgeo tools’ en zijn beschikbaar op de gelijknamige website erfgeo.nl.

In een interview met Waag Society geeft Menno den Engelse (die samen met Petra Dreiskämper zowel de erfgeo tools en website heeft ontwikkeld) meer informatie over de tools en wat je ermee kunt.

Nederlandse topografie door de tijdErfgoed en locatie - Leiden
Waag Society 2015 (CC BY-NC-SA 4.0)

De website ErfGeo is nog in ontwikkeling, maar heeft de ambitie uiteindelijk elke plaats, bestuurlijke eenheid, straat, zelfs elk gebouw en elk adres dat ooit in Nederland bestaan heeft te kennen. Een database van de Nederlandse topografie door de tijd. ErfGeo is een van de uitkomsten van het Erfgoed en Locatie project, waaraan door een groep van ontwikkelaars wordt gewerkt.

Wat voor data vind je in ErfGeo? Menno den Engelse schreef onderstaande uitleg. Wat ErfGeo is, laat zich het best uitleggen door de data die het bevat.

Sircxsee en andere toponiemen
In oude bronnen kom je soms plaatsnamen tegen waar je als mens toch even over na moet denken. Cuelborch, dat zal Culemborch zijn. Gaude is Gouda, Haghe Den Haag, Swol Zwolle en Sircxsee, dat is Zierikzee. Voor een computer wordt dat al erg lastig. En dat Weerdt op Valkenswaard slaat, Traiecto op Maastricht, Vorcum op Woudrichem en Buscoducis op Den Bosch, dat is voor zowel mens als machine zonder achterliggende kennis lastig te doorzien.

Dankzij datasets als de rekeningen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, Militieregisters en het herkomstonderzoek van Simon Hart kent ErfGeo tienduizenden plaatsnaamvarianten. Alleen voor Zierikzee zijn het er al bijna twintig. Omdat we uit veel bronnen ook de periode kunnen halen waarin een naamvariant gebruikt werd, kan je mooi zien wanneer welke variant in zwang was.
ErfGeo database

​De groei van Zwolle tussen 1200 en 2010
De Atlas van de verstedelijking in Nederland toont van de 35 grootste steden van het land hoe zij in de loop der eeuwen expandeerden. De voor het boek gemaakte geometrieën zijn opgenomen in ErfGeo.

Van Zwolle zijn bijvoorbeeld geometrieën uit 1200, 1350, 1500, 1650, 1900, 1950, 1980 en 2010 beschikbaar.
ErfGeo database

Overstroming, overstuiving, ontvolking en oorlog
In de loop der eeuwen zijn veel dorpen en zelfs steden verdwenen. Veelal door overstromingen, maar ook zandverstuivingen, oorlogsgeweld, ontvolking en de vooruitgang eisten hun tol.

Bijna 600 verdwenen dorpen zijn door Bert Stulp ten boek gesteld, en deze plaatsen zijn ook terug te vinden in ErfGeo.
ErfGeo database

Van Abcoude naar De Ronde Venen – twee eeuwen gemeentelijke herindelingen
Een purist spreekt niet van de gemeente Abcoude, want onduidelijk is dan of het over de gemeente Abcoude gaat die bestond tot 1818 of de gemeente Abcoude die bestond tussen 1941 en 2011. In de tussenliggende periode bestonden twee gemeentes met Abcoude in de naam: Abcoude-Proostdij en Abcoude-Baambrugge. In 2011 is Abcoude opgegaan in Ronde Venen.

Van het tweede Abcoude is bovendien de grens nog een paar keer gewijzigd. Niet alleen al deze gemeentes, maar ook die veranderende grenzen, zijn te vinden in ErfGeo.

Huidig Nederland: plaatsen
Uit verschillende bronnen hebben we Nederlandse plaatsen opgenomen. Belangrijkste leveranciers: Getty’s TGN en GeoNames. Het zijn er zo’n zevenduizend. Deze bronnen gebruiken we als basis waar het gaat om plaatsen: plaatsnaam-varianten uit historische bronnen kunnen we zo met de huidige plaats verbinden.

Huidig Nederland: straten
Het Nationaal Wegenbestand, dat alle straten van Nederland bevat, is in ErfGeo opgenomen. Het feit dat het NWB van elke straat de geometrie bevat maakt dit bestand het startpunt voor iedereen die iets met straten wil.

Ook hier geldt dat we zo een basis hebben waaraan we historische straatnamen kunnen verbinden.
ErfGeo database

Huidig Nederland: gebouwen en adressen
De BAG (Basis Administratie Gebouwen en Adressen) bevat, zoals de naam al zegt, alle gebouwen en alle adressen van Nederland. Adressen zijn aangegeven met een puntlocatie, van elk gebouw is een polygoon beschikbaar.

Aardig is dat de BAG niet alleen gegevens over de huidige stand van zaken bevat. Van elk pand is een bouwperiode opgenomen. Dit is verre van precies, en die precisie gaat bij bouwwerken van voor pakweg 1800 helemaal verloren, maar vanwege de landelijke dekking kan dit toch inzicht geven in de historie.

Buitenland
We richten ons op Nederland, maar de Nederlandse geschiedenis houdt natuurlijk niet op bij de grens. Immers, onze geschiedenis is deels ook koloniaal, de grenzen liepen wel eens anders, het Nederlands taalgebied loopt tot in Frankrijk en de immigratie naar onze zeventiende-eeuwse steden was massaal. Daarom zul je af en toe ook iets buiten de grenzen aantreffen. Om een begin te maken zijn alvast de grenzen van landen na 1945 in ErfGeo opgenomen – dat zijn dus drie duitslanden!

Carnaval!
Omdat we (in ieder geval de Brabanders onder ons) ook Carnavalsnamen tot ons cultureel erfgoed rekenen, hebben we ook de plaatsnamen zoals ze gedurende die periode gebezigd worden opgenomen. Dus, altijd al willen weten waar Bonenpikkerslaand ligt, of Wringersgat? Dan ligt ook die informatie nu voor je open.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Waag Society.

Posted in Data clinics, Documentatie, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

Verslag data clinic: Aan de slag met data!

Op donderdag 18 juni 2015 was het zo ver: De eerste Erfgoed & Locatie data clinic ging van start onder te titel ‘Hacking Heritage’. Twintig deelnemers gingen bij Waag Society onder begeleiding van het team van de Historische Geocoder aan de slag om hun meegebrachte datasets te verrijken. De middag was gewijd aan de vraag welke nieuwe perspectieven en toepassingen de met historische geo-informatie verrijkte data bieden. 

De dag werd geopend door Job Spierings, projectleider van Erfgoed & Locatie bij Waag Society en scrum master van het ontwikkelteam van de Historische Geocoder (HGC). Hij vertelde in grote lijnen over het project Erfgoed & Locatie en wees op de meest recente inspanningen van het team dat alle tot dusverre ontwikkelde tools op erfgeo.nl bij elkaar gebracht en beschreven heeft. Als tweede was het woord aan Christine van den Horn van Waag Society, die samen met DEN de dag zelf vorm had gegeven. Zij voorzag de deelnemers van de praktische informatie en kondigde Pieter Vijn aan, die tot kort geleden projectleider van de Digitale Collectie was en nog steeds bij Beeld en Geluid werkt. Hij legde uit dat de Digitale Collectie het projectniveau ontstegen is, omdat ze integraal is overgenomen door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Ook schetste hij de plannen van het NDE op het gebied van infrastructurele voorzieningen in werkpakket 2 ( ‘bruikbaar’), omdat hieronder ook de Historische Geocoder (HGC) en de daarop ontwikkelde erfgeo tools zullen vallen, zodra deze na einde van het project zijn overgedragen aan het beheer van de RCE.

Uitleg over standaardisatie en tools
Dan was het woord aan het ‘powerduo’ Bert Spaan en Menno den Engelse, beiden onderdeel van het ontwikkelteam van de HGC. Bert is tech lead voor Histograph, de core van wat binnen E&L de Historische Geocoder (HGC) wordt genoemd.  Menno is samen met Petra Dreiskämper vooral bezig geweest met het ontwikkelen van koppeltooling waarmee men zonder veel technische kennis met de historische geocoder en eigen data aan de slag kan gaan.

Bert Spaan en Menno den Engelse van het ontwikkelteam van Waag Society.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Data clinics, Hacking Heritage, Nieuws | Leave a comment

Hacking Heritage: Erfgoed & Locatie data clinics

Waag Society en Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), partners in het project Erfgoed & Locatie, nodigen in de zomer van 2015 alle erfgoedspecialisten uit hun data met geo-informatie te verrijken, om daarmee een groter publiek te kunnen bereiken. Wat kun je allemaal met je collectie als je daar een geolocatie aan koppelt? We beginnen met een gezamenlijke data clinic op donderdag 18 juni in de Waag, en trekken daarna het land in voor individuele sessies op maat.

Zie verderop in dit bericht voor welke instellingen en met welke datasets deelname aan deze data clinic interessant is.

E&L-HistographViewer-screenshotZuiderzee-20150526

Zoekresultaat in de Histograph Viewer voor de term Zuiderzee.

Bij erfgoed speelt de historische dimensie (tijd en gebeurtenis) een belangrijke rol. Daarnaast bevatten veel databases of diensten met digitaal cultureel erfgoed specifieke locatiegegevens. Maar historische geografische termen komen vaak niet overeen met moderne benamingen voor locaties, denk aan ‘Amstelredamme’ voor Amsterdam of oude straten die verdwenen of verlegd zijn. Dit levert voor geografische ontsluiting van collecties vaak problemen op. Daarom zijn harmonisatie en standaardisatie nodig voor het gebruik van geo-informatie om deze aan de juiste plaats in de juiste tijd te kunnen verbinden.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Data clinics, Hacking Heritage | Leave a comment

Demo-versie Historische Geocoder online

De derde ontwikkelsprint van E&L ging op maandag 5 januari 2015 van start en op maandag 26 januari werd een eerste tussentijdse demo gegeven. Tijdens de demo op 23 februari werd de sprintperiode afgerond met een presentatie van de eindresultaten. Resultaten waren onder ander een werkende demo-versie van de Historische Geocoder, inclusief API en visueel te raadplegen met een viewer, een concept-tool om plaatsnamen mee te standaardiseren en een verdere uitwerking van de gebruikte ontologie en user stories.

Geografisch vindbaar maken van content in de erfgoedsector
Een van de doelen van het project Erfgoed & Locatie is “het beter geografisch vindbaar maken van content in de erfgoedsector”. In dit stadium van de bouwfase van het project is de ontwikkeling van een Historische Geocoder API daarom erg belangrijk. De API biedt momenteel een concrete invulling van de vraag “Waar op de kaart hoort een (historische) plaatsnaam?” Het vormt een basis waarop verder in het project, en daarna, uiteenlopende tools kunnen worden gebouwd.

De bouw van de API dwingt het ontwikkelteam om allerhande kernvragen uit te werken. Zoals het vormgeven van een ontologie met een logische structuur en terminologie, waarmee de verschillende relaties tussen oude en nieuwe plaatsnamen betekenisvol kunnen worden vastgelegd. Maar ook het uitwerken van user stories, zodat duidelijk wordt wat vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een collectiebeheerder (een medewerker van een erfgoedinstelling) nu daadwerkelijk de belangrijkste vragen zijn als het gaat om het ontsluiten van collecties op basis van geo-informatie en semantische locatiegegevens.

Demo & team
IMG_2089-E&L-demosprint3b_cropTijdens de demo op 23 februari presenteerden leden van het ontwikkelteam de resultaten. Het team is samengesteld uit medewerkers van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Waag Society, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en twee externe ontwikkelaars van Islands of Meaning en Grobbel & Dreis. Waag Society is de uitvoerende partij en de RCE heeft de rol van Product Owner. De middag werd geopend door Product Owner Joop Vanderheiden (RCE). Hij vertelde wat er tijdens de sprint aan werk is verricht aan het uitwerken van de ontologie en de use cases, user stories en epics.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Demo, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

E&L-sprint demo 4

Op dinsdag 24 maart zagen de aanwezigen bij de demo van de vierde ontwikkelsprint van Erfgoed & Locatie de resultaten van het harde werk dat de afgelopen sprints verzet is. Na vooral een aantal technische demo’s de afgelopen maanden, was nu te zien waar al die technische achtergrond toe kan leiden.

In de vierde sprint zijn de volgende user stories uitgewerkt:

  1. Een medewerker van een archief wil een plaats op een kaart tonen.
  2. Een gebruiker wil van een concept (gevonden resultaat) alle informatie zien, zodat er een overzicht getoond wordt van hoe de plaats door de tijd veranderd is.
  3. Een collectiebeheerder wil zijn/haar dataset met geografische namen standaardiseren en verrijken.
  4. Een erfgoedinstelling wil niet meer bestaande straatnamen tonen op een moderne kaart.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Demo, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

Derde E&L-sprint afgerond met demo

Maandagmiddag 23 februari werd de derde ontwikkelsprint van Erfgoed & Locatie afgerond met een demonstratie aan direct betrokkenen en belanghebbenden. De gepresenteerde resultaten zijn een bijna afgeronde demo-versie voor de Historische Geocoder en een eerste versie van een tool voor het standaardiseren van plaatsnamen. Een uitgebreider verslag en meer gedetailleerde beschrijving vind je binnenkort op het E&L-blog, hieronder alvast een korte samenvatting.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Demo, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

Nieuw jaar, nieuwe sprint

Inmiddels is 2015 alweer een aantal weken onderweg. Het project Erfgoed & Locatie is deze tweede helft van het derde en laatste projectjaar (juli 2014 – juli 2015) vliegend van start gegaan. Na 2014 te hebben afgesloten met twee succesvolle sprints, is op maandag 5 januari de 3e ontwikkelsprint gestart.

DemoSprint3a-20150126Een eerste tussentijdse demo voor direct betrokkenen vond plaats op maandag 26 januari. Eind februari zal deze derde sprint worden afgerond en moet er een werkende demo-versie zijn die de mogelijkheden toont van de Historische Geocoder. Daarnaast zijn er vanaf januari twee nieuwe medewerkers.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Demo, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

Fijne feestdagen en een goed 2015!

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor en een bijdrage heeft geleverd aan het project E&L. We wensen jullie hele fijne feestdagen en het beste voor 2015!

Bereikbaarheid DEN en E&L
Vanaf woensdag 24 december tot en met vrijdag 2 januari is het kantoor van DEN en van E&L (zeer) beperkt bereikbaar. Tot in 2015!


Foto: Leland Francisco.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raamwerk voor de Historische Geocoder

In november 2014 heeft Erfgoed & Locatie zich samen met Waag Society gebogen over de fundamenten voor de Historische Geocoder. Met de afronding van deze tweede E&L-sprint staat er een infrastructureel en conceptueel raamwerk, dat in 2015 schaalbaar en flexibel kan toegroeien naar een volwassen oplossing voor het erfgoedveld. Kort gezegd is geocoderen het verrijken van informatie met geografische coördinaten. De Historische Geocoder in ontwikkeling voegt aan deze basisfunctionaliteit extra diensten toe, zodat deze bruikbaar wordt voor transparante, duurzame en professionele inzet door de erfgoedsector.

Naast de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van de server/ontwikkelomgeving, zijn er tijdens de sprint een aantal kleinere en grotere keuzes gemaakt, over te gebruiken techniek en onderliggende inhoudelijke redeneringen.

Historische Geocoder & Geothesaurus
Het prototype voor de Historische Geocoder werkt toe naar een API die erfgoedinstellingen in staat stelt historische plaatsaanduidingen op te vragen als geo-coördinaten. De datasets waaruit de Historische Geocoder hiervoor moet gaan putten, zal bestaan uit een collectie van toponiemenlijsten en geometrieën, die we als geheel tijdens de sprint de Historische Geothesaurus hebben genoemd.

Effectief is deze Historische Geothesaurus een verzameling van bronvermeldingen die zijn gegenereerd op basis van de gebruikte bron-datasets. Uitgangspunt is een thesaurus in Linked Data vorm, opgeslagen in een RDF store en bevraagbaar met behulp van SPARQL. Eerder werd dit onderdeel ook wel aangeduid als Ontologie en Geotemporele thesaurus. Inmiddels zijn deze benamingen waarschijnlijk niet meer de meest duidelijke, omdat dit onderdeel mogelijk niet de vorm krijgt van een thesaurus in de strikte zin van het woord.

Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, Nieuws | Leave a comment

De producten en diensten van Erfgoed & Locatie

Nu de ontwikkelingen rond Linked Data in een stroomversnelling zijn gekomen en het ministerie van OCW een Nationale Strategie voor het Digitaal Erfgoed aan het voorbereiden is, hebben we bij Erfgoed & Locatie (E&L) nog eens goed naar de beoogde resultaten van het project gekeken. Welke producten en diensten op het gebied van ErfGeo bieden een unieke meerwaarde ten opzichte van die veranderingen? Waar kunnen we in het project nog beter aanhaken bij lopende initiatieven? Dit heeft geresulteerd in een sterkere focus op bepaalde onderdelen binnen de ‘scope’ van E&L.

De afgelopen maanden hebben we gekeken welke binnen E&L te ontwikkelen onderdelen uniek zijn voor het project. Wat zijn de kernonderdelen die we kunnen realiseren binnen de doelstellingen van het project en met de beschikbare tijd en middelen? Welke ontwikkelingen buiten het project vinden er plaats die bijstelling vragen om verdubbeling te voorkomen? Hieronder het definitieve schema met producten en diensten van E&L, zoals we die in het laatste projectjaar gaan realiseren en zoals die is vastgesteld door de Stuurgroep E&L.

E&L-producten-en-diensten-schema_v8

Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment