Documentatie

Projectdocumentatie

Towards a Geotemporal Semantic Infrastructure for Dutch Cultural Historical Data (DEN/E&L, januari 2014)
Position paper over mogelijkheden en uitdagingen bij het koppelen van semantische en geotemporele data. Geschreven en ingediend voor de conferentie Linking Geospatial Data (Londen, 5-6 maart 2014).

Productfolder Erfgoed & Locatie (E&L, februari 2013)
In deze overzichtelijke folder zijn de op te leveren producten en diensten samengevat.

Project Initiatie Document Erfgoed & Locatie (DEN, februari 2013)
Definitieve versie van het Project Initiatie Document Erfgoed & Locatie. Geactualiseerd na de overdracht eind 2012 van de uitvoering van het project Erfgoed & Locatie aan DEN.
Projectplan-update (DEN, maart 2014), aanvulling met update werkpakketverdeling.

Uitvoeringsplan ‘Erfgoed en locatie’ (DEN, september 2012)
Definitief concept van het plan voor de uitvoering van het project E&L door DEN. Door STAP geaccepteerd en besproken tijdens de E&L-stuurgroepvergadering op 10 september 2012.

Boekje STAP resultaten strategiesessies (STAP, april 2011)
De resultaten van drie strategiesessies zijn vastgelegd in een boekje.

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Erfgoed & Locatie (SEO, januari 2010)
Op basis van het Projectplan voor de regeling ICT-impuls is een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau SEO. De resultaten van deze MKBA zijn positief.

Verkenning Cultureel Erfgoed & Locatie (STAP, december 2009)
De verkenning geeft een overzicht van de mogelijkheden die op locatieve media zijn voor het realiseren van een groter publieksbereik voor (digitaal) cultureel erfgoed.

Gebruikersonderzoek WatWasWaar.nl (Ithaka, november 2008)
Biedt overzicht op bereik en waardering van WatWasWaar.nl en informatie over betalingsbereidheid voor locatiegebonden digitaal erfgoedproducten.

Marktscan WatWasWaar.nl (Ithaka, november 2008)
Biedt overzicht op de interesse bij erfgoedinstellingen voor een aantal locatieve mediadiensten.

Aanvullende documentatie

E&L-onderzoek mobiele toolkit en ontwikkelsoftware (E&L, november 2012)

Tussentijdse Evaluatie – Beelden voor de Toekomst (TNO, oktober 2010)
Biedt o.a. een evaluatie van de aannames in de MKBA.

Netwerken van Betekenis (Raad voor Cultuur, maart 2010)
Betreft advies van de Raad van Cultuur aan de minister van cultuur over de toekomst van cultuur in relatie tot de hedendaagse netwerkmaatschappij.

Mobile Cultural Heritage Guide (Van Aart, Wielinga en Van Hage; 2010)
Paper (VU/UvA) over cultureel erfgoed en location-aware semantic search. Vormt een mooie actuele aanvulling op Verkenning Cultureel Erfgoed & Locatie van STAP.

BMICE (DEN en Kennisland, 2009)
Dit werkboek Businessmodel Innovatie Cultureel Erfgoed biedt zicht op mogelijkheden tot vernieuwing van het businessmodel van de erfgoedsector.

Digitale Feiten (DEN, januari 2009)
Biedt overzicht van de stand van de digitalisering van cultureel erfgoed en het gebruik door het publiek daarvan.

Eigentijdse Toegankelijkheid (Romijn-Wixley en De Vries, mei 2009)
Betreft een masterscriptie voor de leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap (afdeling Mediastudies) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Geeft zicht in digitale competenties archiefgebruikers.

Nederland Erfgoed Digitaal – Bronnen en Baten (SEO, augustus 2007)
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het project Nederland Erfgoed Digitaal.

Baten in Beeld (SEO, mei 2006)
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het project Beelden voor de Toekomst.

Kent u nog andere relevante recente rapporten?
Laat het ons weten door hieronder een bericht te plaatsen!