Category Archives: Pilots

Heruitgave PiLOD-publicatie online

Ter gelegenheid van de afronding van de pilotfase van Erfgoed & Locatie is in mei 2014 een heruitgave gedrukt van het boek Pilot Linked Open Data Nederland. Het boek werd in juni 2013 door Geonovum uitgegeven als afsluitende publicatie van het onderzoeksproject Pilot Linked … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Pilotfase E&L afgerond tijdens slotbijeenkomst

Op woensdag 21 mei werd de pilotfase van Erfgoed & Locatie (E&L) afgesloten tijdens de slotbijeenkomst bij de RCE in Amersfoort. De zes pilotteams kwamen een laatste keer bij elkaar om hun bevindingen te presenteren en aanbevelingen met het E&L-projectteam … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Update voortgang pilots Erfgoed & Locatie

Op woensdag 4 december 2013 kwamen de 6 E&L-pilotteams bijeen om de laatste versies van hun pilotprojectplannen aan elkaar te presenteren. Deze projectplannen vormen de basis voor de verschillende onderdelen die in de E&L-pilots worden onderzocht en ontwikkeld. De presentatiemiddag … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

DEN founding father in PiLOD2.0

De pilot Linked Open Data (PiLOD) is een gezamenlijk onderzoeksproject van kennisinstituten, de overheid en partijen uit het bedrijfsleven, geïnitieerd door Geonovum. Op 13 november 2013 maakt PiLOD een doorstart met de kick-off van PiLOD2.0. DEN maakt onderdeel uit van … Continue reading

Posted in Nieuws, Pilots | Leave a comment

Pilotinformatie E&L online

Na uitgebreid overleg met deelnemers, partners en de stuurgroep van Erfgoed & Locatie hebben we de eerste versies van de zes pilotomschrijvingen en de algemene pilotvoorwaarden afgerond. Deze vormen het kader waarbinnen de pilotteams kunnen starten. Alle informatie waarmee de pilotteams binnenkort … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws, Pilots | Leave a comment

De 7 voorlopige pilots E&L

De resultaten van de E&L-pilotdagen op dinsdag 4 juni en donderdag 13 juni 2013 zijn gecombineerd met een aantal van de eerder door E&L bedachte pilotmogelijkheden. Hieruit volgt een zevental (voorlopige) pilots en pilotdoelstellingen. Deze pilots worden de komende weken verder uitgewerkt. GeoSemantiek GeoTools GeoDatamodel (GeoInformatie) ErfGeoViewer toolkit … Continue reading

Posted in Nieuws, Pilots | Leave a comment

Resultaten pilotdag 2

Op donderdag 13 juni 2013 vond de tweede pilotdag Erfgoed & Locatie voor deelnemers plaats. Het was wederom een produktieve dag. Aan de hand van de uitgewerkte resultaten van de eerste dag (op dinsdag 4 juni) werd in vier groepen de … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Resultaten pilotdag 1

Op dinsdag 4 juni 2013 vond de 1e pilotdag Erfgoed & Locatie plaats. De resultaten van de brainstorm in de middag hebben we samengevat in een schema (PDF). De indeling in pilotteams is een voorlopige eerste invulling door het projectteam E&L … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Pilotdagen Erfgoed & Locatie

Erfgoed & Locatie organiseert op dinsdag 4 en donderdag 13 juni 2013 twee open pilotdagen. Het doel van beide dagen is om met de genodigden concrete wensen en ideeën voor pilotprojecten te inventariseren en te koppelen tot uitvoerbare pilots. Op … Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Historische Kadastrale Basiskaart Nederland 1832

De gemeenschappelijke projectaanvraag voor de historische kadastrale basiskaart van Nederland 1832-1994 is zojuist door het HPCN-fonds (High Performace Computing Fund) integraal toegekend. Dat betekent dat de eerste pilot van E&L op 1 juli 2013 van start kan gaan! Deelnemers zijn … Continue reading

Posted in Nieuws, Pilots, WatWasWaar | Leave a comment