Category Archives: Documentatie

Ontwikkeltraject Georefereertool gestart

Op donderdagochtend 3 september ging ook het ontwikkeltraject voor de Georefereertool van start. Product Owner Stadsarchief Amsterdam zal de komende maanden samen met uitvoerende partij Picturae een georefereertool ontwikkelen. Als uitgangspunt wordt bestaande opensource-software gebruikt, die de basis vormt voor een stand-alone versie … Continue reading

Posted in Documentatie, Georefereertool, Nieuws | Leave a comment

Nieuwe ontwikkeltrajecten van start

Naast de ontwikkeling van de Historische Geocoder en de bijbehorende koppeltooling (gezamenlijk ook wel de ErfGeo Tools genoemd) zijn er sinds kort twee andere ontwikkelingstrajecten gestart: het verrijken van de Digitale Collectie met (historisch-) geografische data en de ontwikkeling van een webvisualisatietool.  Verrijking van … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment

Digitale Collectie op locatie doorzoekbaar maken

In deze gastblog schrijven Willem Melder (Expert Interoperabiliteit en Linked Open Data, Beeld en Geluid) en Jurjan-Paul Medema (Software Developer, Seecr) over hun eerste ervaringen met (het verrijken van) de geo-informatie in de Digitale Collectie. Erfgoedcollecties op locatie doorzoekbaar Digitale Collectie is … Continue reading

Posted in Documentatie, ErfGeo-verrijkingsservice Digitale Collectie, Nieuws | Leave a comment

ErfGeo tools online

Hoe meer het project Erfgoed & Locatie vordert, hoe meer tools en documentatie er beschikbaar komen. Met het oog op de data clinic op donderdag 15 juni heeft het team van de historische geocoder een eerste stap gezet richting publieke documentatie van … Continue reading

Posted in Data clinics, Documentatie, Historische Geocoder, Nieuws | Leave a comment

Raamwerk voor de Historische Geocoder

In november 2014 heeft Erfgoed & Locatie zich samen met Waag Society gebogen over de fundamenten voor de Historische Geocoder. Met de afronding van deze tweede E&L-sprint staat er een infrastructureel en conceptueel raamwerk, dat in 2015 schaalbaar en flexibel … Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, Nieuws | Leave a comment

De producten en diensten van Erfgoed & Locatie

Nu de ontwikkelingen rond Linked Data in een stroomversnelling zijn gekomen en het ministerie van OCW een Nationale Strategie voor het Digitaal Erfgoed aan het voorbereiden is, hebben we bij Erfgoed & Locatie (E&L) nog eens goed naar de beoogde … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment

Proof of Concept ErfGeoViewer

In de zomervakantie heeft Erfgoed & Locatie een Proof of Concept van de ErfGeoViewer ontwikkeld, in samenwerking met Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl en met medewerking van de Koninklijke Bibliotheek. Als eindproducten zijn opgeleverd het Proof of Concept, een Github-repository … Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, ErfGeoviewer, Nieuws | Leave a comment

Detailinformatie en screencast prototype ErfGeoViewer

In juli-augustus 2014 ontwikkelde Erfgoed & Locatie een Proof of Concept van de ErfGeoViewer, in samenwerking met Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl en met medewerking van de Koninklijke Bibliotheek. In dit bericht vind je meer informatie over de vorm, werking … Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, ErfGeoviewer, Nieuws | Leave a comment

Heruitgave PiLOD-publicatie online

Ter gelegenheid van de afronding van de pilotfase van Erfgoed & Locatie is in mei 2014 een heruitgave gedrukt van het boek Pilot Linked Open Data Nederland. Het boek werd in juni 2013 door Geonovum uitgegeven als afsluitende publicatie van het onderzoeksproject Pilot Linked … Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Reacties op de marktconsultatie

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag waarop gereageerd kon worden op de marktconsultatie van E&L. Het E&L-projectteam wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun input. Op de pagina: www.erfgoedenlocatie.nl/marktconsultatie lees je een overzicht van de gestelde vragen … Continue reading

Posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws | Leave a comment