Scans Kadastrale Kaarten in Beeldbank RCE opgenomen – Overige collecties uit WatWasWaar voorlopig niet online beschikbaar

Naar aanleiding van de WatWasWaar-nieuwsbrief van november 2015, waarin het einde van WatWasWaar werd aangekondigd, hebben we via diverse kanalen veel reacties ontvangen, waarvoor hartelijk dank. In de WatWasWaar-nieuwsbrief van december 2015 willen we antwoorden geven op de meest gestelde vragen. Hieronder het bericht uit die nieuwsbrief.

Einde WatWasWaar per 1 januari 2016
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief kan de online dienst www.watwaswaar.nl niet bestaan buiten de projectomgeving waarin zij vanaf haar ontwikkeling is ingebed. Het project Erfgoed & Locatie (E&L) heeft ervoor gezorgd dat een eerder voornemen om WatWasWaar te beëindigen werd afgewend. Dankzij bekostiging vanuit dit project kon de website in de afgelopen 3,5 jaar online gehouden worden. Wanneer het project E&L op 31 december 2015 wordt afgerond, zal het onderhoud en beheer van www.watwaswaar.nl alsnog worden beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat de website vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn – zowel de functionaliteit als de presentatie op één plek van de in WatWasWaar bij elkaar gebrachte collecties wordt daarmee in de huidige vorm beëindigd.

Het E&L-team heeft zich ervoor ingespannen om, in samenwerking met de eigenaren van alle aanwezige collecties, de content van WatWasWaar op basis van open technologieën beschikbaar te krijgen. De prioriteit is gelegd bij de collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832. Deze is inmiddels ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het hernieuwd online brengen van de andere in WatWasWaar aanwezige collecties zal in overleg met de oorspronkelijke collectie-eigenaren in de loop van 2016 plaatsvinden. Het is uiteindelijk aan hen om te besluiten hoe en wanneer deze weer online beschikbaar zullen komen.

We willen graag benadrukken dat de in WatWasWaar aanwezige datasets zeer zeker niet worden vernietigd. De projectpartners van E&L beschikken over de originele digitale data die via WatWasWaar online te raadplegen was en zullen zorgen voor teruglevering aan de collectie-eigenaren. E&L zal deze data niet zelf online beschikbaar stellen of exploiteren, en ook niet zonder toestemming van de betreffende eigenaren beschikbaar stellen aan derden.

Scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 beschikbaar via de Beeldbank RCE
De scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 (Verzamelplans, Minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels) zijn inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en beschikbaar via de Beeldbank van de RCE op http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren – een eerste startpunt is de gehele collectie scans, gesorteerd op documentvolgorde (op basis van de gemeentecodering): http://bit.ly/1PkZ3gx.

De scans zijn online kosteloos te raadplegen; een download van een scan in lage resolutie (800×800 pixels) is eveneens kosteloos. Momenteel wordt voor het downloaden van scans in hoge resolutie de standaardvergoeding van €5,00 gevraagd, die ook geldt voor alle soortgelijke collecties in de Beeldbank van de RCE. In overleg met de juridische afdeling van de RCE wordt inmiddels bekeken of hiermee de Wet Hergebruik Overheidsinformatie goed wordt geïnterpreteerd.

Overige collecties in WatWasWaar
We hebben veel vragen ontvangen over de overige collecties in WatWasWaar. Tijdens het project Erfgoed & Locatie is prioriteit gegeven aan het veiligstellen van de kerncollectie van WatWasWaar: de digitale collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 – de scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen. Alle andere collecties worden niet overgedragen aan de RCE. Dit zijn onder andere de RAF-luchtfoto’s uit WOII, de sets met gedigitaliseerde perceelsinformatie uit de OAT-bladen (van Overijssel, Friesland en diverse kleinere delen van Nederland), verschillende collecties scans van oude kaartboeken en de collectie scans van Topografische Militaire Kaarten (Veldminuten, Nettekeningen, Bonnebladen, GSGS-kaarten WOII). Zoals hierboven al gemeld, zullen de projectpartners van E&L met de collectie-eigenaren overleggen over de mogelijkheden om deze collecties zo spoedig mogelijk weer online beschikbaar te krijgen.

Nieuwsbrief WatWasWaar in 2016
Het doel van het project Erfgoed & Locatie was om op basis van open technologieën producten te ontwikkelen voor erfgoedinstellingen, ten behoeve van de beschikbaarstelling van digitaal erfgoed met een geografische component. Er is bijvoorbeeld een viewer ontwikkeld die erfgoedinstellingen kunnen inzetten voor het tonen van erfgoedobjecten op een kaart, aan de hand van beschikbare locatiegegevens.

De demoversie van deze viewer is inmiddels gereed. Een eerste implementatie ervan zal de scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 opnieuw via een kaartviewer ontsluiten. Wanneer dit is gerealiseerd zullen wij daarover uiteraard berichten via deze nieuwsbrief. Ook nieuws over de andere collecties in WatWasWaar zullen wij in 2016 nog via de nieuwsbrief van WatWasWaar verspreiden.

De beste wensen voor 2016
Hopelijk hebben we alle geïnteresseerden hiermee voor nu voldoende geïnformeerd. Hierbij wensen we jullie allen alvast een heel goed begin van 2016, waarin we hopen om in samenwerking met alle betrokken partijen goed gevolg te kunnen geven aan de nalatenschap van WatWasWaar.

This entry was posted in Nieuws, WatWasWaar. Bookmark the permalink.