Nieuwe ontwikkeltrajecten van start

Naast de ontwikkeling van de Historische Geocoder en de bijbehorende koppeltooling (gezamenlijk ook wel de ErfGeo Tools genoemd) zijn er sinds kort twee andere ontwikkelingstrajecten gestart: het verrijken van de Digitale Collectie met (historisch-) geografische data en de ontwikkeling van een webvisualisatietool. 

Verrijking van de Digitale Collectie
In dit traject wordt onderzocht hoe erfgoedcollecties beter op geografische samenhang doorzoekbaar gemaakt kunnen worden met behulp van de Historische Geocoder. Uitgangspunt is het verrijken van de geografische metadata in de Digitale Collectie. Het is de bedoeling dat de ervaringen en resultaten die hier worden opgedaan ook breder ingezet kunnen gaan worden.
Beeld en Geluid – die de Digitale Collectie beheert – heeft in dit ontwikkeltraject de rol van product owner. De uitvoerende technische partij is Seecr. Gezamenlijk hebben zij over hun eerste resultaten en ervaringen al een blogpost geschreven: ‘Digitale Collectie op locatie doorzoekbaar maken‘.

Webvisualisatietool: de ErfGeoviewer
Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke webvisualisatie van digitaal erfgoed uit verschillende bronnen, op basis van plaats en tijd – een viewer voor het “semantisch, geografisch en temporeel tonen, zoeken en filteren van erfgoedcollecties”. Voor deze ErfGeoviewer werd in 2014 al een eerste proof of concept gemaakt. De ervaringen met dit prototype dienen als uitgangspunt voor dit ontwikkeltraject.
De viewer wordt open source en white label ontwikkeld, zodat deze goed kan worden hergebruikt en aangepast voor en door uiteenlopende instellingen. In ieder geval zal de ErfGeoviewer worden ingezet voor het platform innl.nlOneindig Noord-Holland – dat in 2014 het beheer heeft overgenomen van innl.nl – heeft in dit traject de rol van product owner. De uitvoerende technische partij is Total Active Media.

Aansluiting bij de NDE-strategie en de gebruiker
De ontwikkeltrajecten van Erfgoed & Locatie (E&L) sluiten aan bij de uitgangspunten van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Deze nationale strategie is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De E&L-projectpartners zijn ook direct betrokken bij de uitvoering van het NDE-werkprogramma. Hiermee borgt E&L dat de realisatie van de ontwikkelde producten en diensten aangesloten blijft op de landelijke ontwikkelingen. Ook worden bij alle onderdelen eindgebruikers betrokken om optimale aansluiting bij hun behoeften te waarborgen.
Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tot stand gekomen.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *