Derde E&L-sprint afgerond met demo

Maandagmiddag 23 februari werd de derde ontwikkelsprint van Erfgoed & Locatie afgerond met een demonstratie aan direct betrokkenen en belanghebbenden. De gepresenteerde resultaten zijn een bijna afgeronde demo-versie voor de Historische Geocoder en een eerste versie van een tool voor het standaardiseren van plaatsnamen. Een uitgebreider verslag en meer gedetailleerde beschrijving vind je binnenkort op het E&L-blog, hieronder alvast een korte samenvatting.

Historische Geocoder
Het raamwerk voor de Historische Geocoder werd tijdens deze derde E&L-sprint verder doorontwikkeld. Uitgangspunt was het perspectief van een collectiebeheerder die op plaatsnaamniveau een dataset, waarin oude plaatsnamen uit bijvoorbeeld de 16e of 18e eeuw voorkomen, wil kunnen verrijken met gestandaardiseerde hedendaagse plaatsnamen. De eerstvolgende sprint zal zich richten op het kunnen geocoderen op straatnaamniveau.

Demo
De werking van de opgeleverde resultaten werd tijdens de demo gedemonstreerd aan de hand van een visualisatie van gevonden resultaten op een kaart, en een visualisatie van de graaf met de verbanden tussen de gevonden resultaten. De eerste laat de locatie van gevonden Places in Time (PiT’s – zie eveneens het blogbericht over sprint 2) op een kaart zien, de tweede toont de relaties tussen die verschillende PiT’s.

Meer informatie
Binnenkort vind je op onze blog een uitgebreider verslag met een meer gedetailleerde beschrijving van de sprint-resultaten. Uiteraard houden we je hierover op de hoogte.

This entry was posted in Bijeenkomst, Demo, Historische Geocoder, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *