Proof of Concept ErfGeoViewer

In de zomervakantie heeft Erfgoed & Locatie een Proof of Concept van de ErfGeoViewer ontwikkeld, in samenwerking met Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl en met medewerking van de Koninklijke Bibliotheek. Als eindproducten zijn opgeleverd het Proof of Concept, een Github-repository met de ontwikkelde code en een eindverslag, inclusief issues- en bugs-lijst en een beschrijving van de demo.

Zie voor meer technische details over de vorm en werking van het Proof of Concept: Detailinformatie en screencast prototype ErfGeoViewer.

Screenshot-PoC-ErfGeoViewerHet Proof of Concept van de ErfGeoViewer is een rudimentair werkend prototype. Deze werkt in een experimentele testomgeving, met een zeer beperkte test-dataset. Het prototype toont de mogelijke werking van het visualiseren van geotemporele semantische relaties tussen digitaal-erfgoedobjecten met een temporele, geografische en semantische of inhoudelijk-thematische component. Anders gezegd: het prototype toont een werkende ruwe schets van de technische infrastructuur die E&L ontwikkelt om semantiek aan geotemporele data te koppelen.

Werkwijze en resultaat
De ontwikkeling werd uitgevoerd volgens de scrummethode, met als belangrijkste afwijking dat er slechts één enkele sprint werd uitgevoerd. De sprint van een maand werd geleid door Waag Society. Namens Stichting Bibliotheek.nl nam de Koninklijke Bibliotheek de rol van Product Owner op zich, in de persoon van René Voorburg.

Zoals in scrum gebruikelijk is, werd begonnen met het opstellen van een product backlog. Deze lijst met gewenste specificaties was duidelijk meer dan tijdens één enkele sprint gerealiseerd zou kunnen worden. Daarom is besloten de meest essentiële onderdelen te ontwikkelen tot waar mogelijk, gegeven de beschikbare tijd. Na afloop van de sprint bleef een nieuwe lijst met issues, bugs en wensen over, die als startpunt kan dienen voor eventuele volgende sprints.

Het voornaamste resultaat voor E&L is niet primair de visuele vorm van de viewer zelf. Belangrijker is de achterliggende techniek die het mogelijk maakt om zinvol aan elkaar gerelateerde resultaten te tonen op basis van plaats, tijd en semantiek. Het prototype is daarmee een eerste stap in de richting van de E&L- infrastructuur. Deze moet uiteindelijk in staat zijn om gerelateerde content in een viewer te tonen op basis van veelvormige informatie: geografische informatie (huidige en historische geometrieën van bijvoorbeeld straten, steden, gemeenten), numerieke tijdsaanduidingen (jaartal of periode), benamingen van periodes (Middeleeuwen, 19e eeuw, WOII) en geografische benamingen (huidige en historische namen van bijvoorbeeld straten, gehuchten, dorpen, steden).

Conclusie: rijk aanbieden, selectie bij de vragende partij
De demo sluit aan op ontwikkelingen binnen het semantisch web en het drielagenmodel, waarbij data, verbindingen en toepassingen uit elkaar worden gehaald. De data-aanbiedende kant levert een breed aanbod om mee te werken, de intelligentie verschuift naar de verbindingenlaag en de toepassingenkant. De verbindingenlaag van E&L (de E&L-infrastructuur) moet het voor erfgoedinstellingen mogelijk maken om in hun toepassingen (bijvoorbeeld de E&L-ErfGeoViewer) specifieke zoek- of filtercriteria te formuleren waarmee de gewenste, beperkte selectie uit de rijk aangeboden datalaag kan worden opgevraagd.

This entry was posted in Demo, Documentatie, ErfGeoviewer, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *