Heruitgave PiLOD-publicatie online

Ter gelegenheid van de afronding van de pilotfase van Erfgoed & Locatie is in mei 2014 een heruitgave gedrukt van het boek Pilot Linked Open Data Nederland. Het boek werd in juni 2013 door Geonovum uitgegeven als afsluitende publicatie van het onderzoeksproject Pilot Linked Open Data (PiLOD). De heruitgave combineert de 2 losse delen van de eerste druk in één publicatie en is online beschikbaar via ISSUU (zie onderaan dit blog-bericht).

De publicatie is een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over Linked (Open) Data, een begrip dat voor het erfgoed de komende periode waarschijnlijk bijzonder belangrijk zal worden. De publicatie wordt misschien wel het best omschreven door Frank van Harmelen (Netwerk Instituut, Vrije Universiteit van Amsterdam) in de eerste alinea van zijn artikel ‘Linked Open Data in Nederland: een snelgroeiend gewas in vruchtbare bodem’ (pp. 33-37):

Deze bundel is in zeker zin een mijlpaal. Er zijn al talloze internationale publicaties verschenen over Linked Open Data maar er is geen enkele die zo uitgebreid verschillende aspecten van Linked Open Data behandelt, variërend van technische principes en praktische toepassingen tot maatschappelijke en zelfs filosofische beschouwingen.

Deel 1 ‘Het Managementoverzicht’ bevat een introductie op PiLOD en op de begrippen Big Data, Open Data en Linked Data. Ook wordt een stand van zaken geschetst rond Linked Open Data in Nederland, aan de hand van een vooruitblik op de artikelen in het tweede deel. Tot slot zijn samenvattingen opgenomen van alle artikelen in Deel 2 ‘De Verdieping’. Deze bieden in vogelvlucht zicht op de inhoud van Deel 2 en vormen een goede ingang om te bepalen welke artikelen voor jou in eerste instantie het meest relevant of interessant zijn.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *