Reacties op de marktconsultatie

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag waarop gereageerd kon worden op de marktconsultatie van E&L. Het E&L-projectteam wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun input. Op de pagina: www.erfgoedenlocatie.nl/marktconsultatie lees je een overzicht van de gestelde vragen en onze antwoorden daarop.

Grote interesse in samenwerking
Meerdere publieke partijen hebben via de marktconsultatie aangegeven betrokken te willen zijn bij de verdere uitwerking van (een van) de producten van Erfgoed & Locatie. Wij zijn verheugd over deze positieve reacties. Overige vragen en antwoorden vindt u op onze website.

Het vervolg
De komende tijd zullen we werken aan de aanbesteding. Houd voor meer informatie onze blog in de gaten:www.erfgoedenlocatie.nl.

-= English text =-

Wednesday 30 July 2014 was the last day to respond to the market consultation of E&L. The Heritage & Location team would like to thank all participants for their input. On the following website you find an overview of the questions asked and our responses: www.erfgoedenlocatie.nl/marktconsultatie.

Great interest in partnerships
Through the market consultation of Heritage & Location (Erfgoed & Locatie in Dutch, hence the abbreviation E&L) several parties responded with great enthusiasm and they want to get involved in the further development of (one of) the products of E&L. We are pleased about the positive reactions. Other questions and answers can be found on our website.

Continuation
In the time coming we will work on the procurement. For more information, keep an eye on our blog: www.erfgoedenlocatie.nl.

This entry was posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *