Vooraankondiging marktconsultatie E&L

Met genoegen kondigen we aan dat volgende week de ontwikkelingsfase van Erfgoed & Locatie zal starten met een marktconsultatie, ter voorbereiding op de aanbestedingsfase, voor de ontwikkeling van de infrastructuur, diensten en toepassingen van het project.

In deze marktconsultatie bieden we alle geïnteresseerde en belanghebbende partijen de gelegenheid opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen over de aankomende bouwfase van Erfgoed & Locatie. Volgende week volgt meer informatie over onder meer de verwachte planning, waar de verzamelde documentatie gevonden kan worden en op welke wijze er gereageerd kan worden.

-= English text =-

We are pleased to announce that next week Heritage & Location will start the tendering stage for the building phase for the infrastructure, services and applications for the project.

The tendering stage will start with a market consultation, during which all interested parties and stakeholders are given the opportunity to post remarks and questions regarding the building fase of Heritage & Location. Next week we will provide information on the expected planning, where the gathered documentation can be found and how reactions can be posted.

This entry was posted in Marktconsultatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *