Marktconsultatie E&L

Erfgoed & Locatie (E&L) is begonnen aan de ontwikkelingsfase van de producten en diensten van het project. De eerste stap in deze ontwikkelingsfase is een marktconsultatie, van dinsdag 15 juli tot en met woensdag 30 juli 2014. Zie verderop in dit bericht hoe je kunt reageren.

-= For English text, see below. =-

Met deze marktconsultatie bieden we alle geïnteresseerde en belanghebbende partijen de gelegenheid om de beschikbaar gestelde informatie te raadplegen en daarop een reactie te geven of er vragen over te stellen. We horen graag wat je van de producten en diensten van E&L vindt en wat je zou willen gebruiken. De verzamelde reacties kunnen we gebruiken als input om de producten en diensten van E&L aan te scherpen voordat deze aanbesteed worden en daarna gebouwd. We nodigen je van harte uit te reageren op deze marktconsultatie.

Beschikbare informatie
De basis voor de marktconsultatie is het document Erfgoed & Locatie Marktconsultatie (PDF). In het inleidende deel A van dit document lees je meer over de achtergrond, de doelen en doelgroepen van het project, en op welke manier je kan deelnemen. De 4 hoofdstukken van deel B geven inzicht in de eindproducten en diensten van E&L. Vanuit het hoofddocument wordt verder doorverwezen naar de E&L-MediaWiki, waar je de use cases vindt en het overzicht van requirements, ingedeeld volgens de MoSCoW-methode.

Hoe kun je reageren?
Gebruik ons online reactieformulier om een reactie te geven of een vraag te stellen. Dit kan van dinsdag 15 juli tot en met woensdag 30 juli 2014. Correspondentie anders dan via het online reactieformulier kan helaas niet in behandeling worden genomen. Tijdens deze periode sturen wij geen individuele reactie op je vraag of opmerking.

Na afloop verzamelen en verwerken we alle vragen en plaatsen deze samen met de antwoorden op de blog van E&L: www.erfgoedenlocatie.nl. De vragen worden daarbij niet op naam getoond (anoniem), maar alle vragen en bijbehorende antwoorden komen zo voor iedereen beschikbaar.

Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie krijgen geen kostenvergoeding en deelname aan de marktconsultatie betekent niet automatisch deelname aan de aanbestedingsprocedure. E&L behoudt zich het recht voor partijen die wel deelnemen aan de marktconsultatie niet uit te nodigen voor de aanbesteding en partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie wel uit te nodigen voor de aanbesteding.

Namens het E&L-projectteam hartelijk dank voor je vraag en/of opmerking!

-= English text =-

Heritage & Location has started the building phase for the infrastructure, services and applications for the project. The first step in this phase is a market consultation from Tuesday 15 July untill Wednesday 30 July 2014. See the text below how to submit reactions.

During this market consultation, we offer all interested parties and stakeholders the opportunity to react to and ask questions about the available documentation. We are interested to hear your opinion on the products and services of Heritage & Location and which ones you would like to use. All gathered reactions can be used as input to further fine-tune the products and services before the tendering and building stages commence. We cordially invite you to react to this market consultation.

Available information
The core document for the market consultation is the document Erfgoed & Location Market Consultation (“Heritage & Location Market Consultation”, PDF only available in Dutch). The introductory part A of this document offers information on the background, aims and target groups of the project, and how to participate in the market consultation. The 4 chapters of part B provide more insight into the products and services. From this main document are links to the Heritage & Location MediaWiki, where you can find the use cases and a summary of requirements, arranged using the categories of the MoSCoW method.

How to submit reactions?
Please use our online web form to send in your remarks or questions. Reactions can be sent from Tuesday 15 July untill Wednesday 30 July 2014. We will only accept reactions sent to us by using this web form. During this period we will not send an individual response to your question or remark.

After the deadline for submissions, we will gather all reactions and publish them alongside our answers on the Heritage & Location weblog: www.erfgoedenlocatie.nl. We will not mention your name (the questions will be published anonymously); by doing so all reactions and our corresponding answers will become available for everyone.

Parties participating in this market consultation will not receive any compensation or reimbursement of expenses. Participation in this market consultation does not automatically mean participation in the tendering stage. Heritage & Location reserves the right not to invite for the tendering stage parties that did participate in this market consultation, as well as the right to invite parties that did not participate in this market consultation to participate in the tendering stage.

On behalf of the Heritage & Location projectteam, many thanks for your question and/or comment!

This entry was posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *