Voorbeeldschema zoeken en vinden binnen E&L

Erfgoed & Locatie heeft een schematische voorstelling gemaakt van de manier waarop eenvoudige semantische vragen opgelost kunnen worden in een zoekvraag.

Meerwaarde van linked data
Een belangrijke meerwaarde van linked data is de mogelijkheid om gegevens te doorzoeken op een manier die in andere gegevensvormen moeilijker te realiseren is. Het expliciet betekenis toekennen aan gegevens, in de vorm van een thesaurus of terminologielijst, en het leggen van relaties tussen gegevens uit uiteenlopende bronnen, door het aan elkaar relateren van die verschillende thesauri, maakt het mogelijk om betekenisvol te zoeken in meerdere bronnen die gebruik maken van verschillende terminologieën. Dit vormt ook een van de kernprincipes van het zogenoemde semantisch web. Lees meer over het beschrijven van de inhoud van gegevensverzamelingen in het kennisdossier van DEN over inhoudelijk ontsluiting.

Zoekvoorbeeld E&L
In een invoerveld (aan de bovenzijde van deze schematische voorstelling) worden zoektermen ingevoerd. Aan de onderzijde worden de brongegevens aangeleverd, met soortgelijke concepten als in de zoekvraag zijn ingevoerd, maar met een per bron verschillende terminologie.

E&L-voorbeeldschema zoeken en vinden

Verschillende terminologie, toch relevant resultaat
De termen uit de zoekvraag worden als concept gevonden in de E&L-ontologie. In die ontologie zijn de per bron verschillende termen die worden gebruikt voor eenzelfde concept onderling met elkaar verbonden.

Ondanks het feit dat de in de zoekvraag gebruikte termen niet exact overeenkomen met de terminologie van de brongegevens, levert de zoekmachine toch een relevant, betekenisvol resultaat op, doordat de per bron verschillende termen in de E&L-ontologie aan elkaar gerelateerd zijn.

Dit voorbeeld toont overigens niet het verloop van álle zoekvragen, maar alleen die van deze specifieke voorbeeldvraag, in schematische weergave.

Meer informatie
Meer informatie over het vindbaar maken van data en het toegang bieden tot die data aan gebruikers en machines lees je in het DEN-kennisdossier Vinden en vindbaar maken.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *