Nieuwe versie architectuurschema Erfgoed & Locatie

De nieuwe versie van het E&L-architectuurschema (versie 3) geeft een schematische weergave van de infrastructuur van Erfgoed & Locatie, zoals het projectteam die op dit moment voor ogen heeft.

-= For English text, see below. =-

Het E&L-architectuurschema biedt een inventarisatie van de generieke infrastructurele onderdelen die nodig zijn voor de bouw van een geotemporele semantisch-web-stack: een set van softwaretoepassingen die cultureel erfgoedinstellingen in staat zal stellen hun collectie(s) te ontsluiten aan de hand van plaats en tijd, en volgens de principes van het semantisch web. Tijdens de bouwfase van E&L (juli 2014 – juli 2015) zullen de generieke onderdelen worden ingevuld door specifiek benoemde producten, zodra de requirements voor die producten volledig zijn samengesteld.

E&L-architectuurschema (versie 3)

Het schema volgt ruwweg het drielagenmodel zoals dat vaak wordt gebruikt voor referentie-infrastructuren van de overheid: een onderste laag met databronnen en -opslag, een middenlaag met semantische onderdelen en -diensten, en een bovenste laag van toepassingen. Binnen de looptijd van het project Erfgoed & Locatie zal voor de toepassingen in de bovenste laag alleen een basaal raamwerk worden ontwikkeld. Verdere ontwikkeling van toepassingen kan worden uitgevoerd door de creatieve industrie, gebaseerd op de mogelijkheden van de door E&L beschikbaar gestelde API’s.

Vragen en opmerkingen
Het schema is nog volop in ontwikkeling en zal de komende tijd aangepast en verbeterd worden. Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties? We horen het graag! Laat onderaan deze blogpost een bericht achter, of stuur ons een mail: erfgoedenlocatie@den.nl.

-= English text =-

The latest version of the Heritage & Location architectural diagram (version 3) schematically represents the infrastructure of Heritage & Location, as currently proposed by the projectteam.

The main purpose of the diagram is to generically inventorise the main infrastructural components used for building the geotemporal semantic web stack: a set of software applications which will enable cultural heritage institutions to bring their content to the semantic web. During the building stage of Heritage & Location, these generic components will be swapped out for specifically named products, as soon as the requirements are fully assembled.

The diagram roughly follows the three-layered approach, as commonly proposed by many government reference infrastructures, featuring a bottom layer of data sources and stores, a middle layer of semantic components and services, and a top layer of applications. Within the project Heritage & Location, only basic frameworks will be used or developed for these applications. Further development can be done by creative industries, based upon the semantic data API’s offered by Heritage & Location.

Questions and suggestions
The diagram is still being actively developed and will be adjusted and improved in the months to come. Do you have questions, remarks or suggestions? Please let us know! Leave a comment below this blog post, or send us an email: erfgoedenlocatie@den.nl.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *