Pilotinformatie E&L online

Na uitgebreid overleg met deelnemers, partners en de stuurgroep van Erfgoed & Locatie hebben we de eerste versies van de zes pilotomschrijvingen en de algemene pilotvoorwaarden afgerond. Deze vormen het kader waarbinnen de pilotteams kunnen starten. Alle informatie waarmee de pilotteams binnenkort aan de slag gaan, kun je vinden op www.erfgoedenlocatie.nl/pilots.

Kick-off
De beoogde pilotteams zijn inmiddels uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Deze kick-off, in de vorm van een pressurecooker-sessie per pilot, markeert de start van de pilots. In deze pressurecooker-sessies maken de deelnemers samen met de E&L-sessieleider een begin met het pilotprojectplan, op basis van de huidige pilotomschrijvingen, en wordt de inbreng van de deelnemers vastgesteld.

Inbreng van de creatieve industrie
Een van de eerste dingen die aan de pilotteams wordt gevraagd is om een aantal weken na de eerste bijeenkomst in het concept pilotprojectplan een advies te geven over de eventueel voor hun pilot benodigde inbreng van de creatieve industrie. Mocht deze inbreng nodig zijn, dan zal het pilotteam in overleg met het E&L-projectteam de vervolgstappen zetten en kondigen wij dit openbaar aan op onze blog.

Nieuwsbrief
Hou de blog van Erfgoed & Locatie in de gaten voor de meest actuele informatie en schrijf je in voor de (onregelmatig verschijnende) E&L-nieuwsbrief.

Contact
Voor vragen of opmerkingen, stuur een mail naar erfgoedenlocatie[at]den.nl.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *