Resultaten pilotdag 2

Op donderdag 13 juni 2013 vond de tweede pilotdag Erfgoed & Locatie voor deelnemers plaats. Het was wederom een produktieve dag. Aan de hand van de uitgewerkte resultaten van de eerste dag (op dinsdag 4 juni) werd in vier groepen de opzet voor een aantal pilotvoorstellen nader gespecificeerd. De opbrengst hiervan is door het projectteam uitgewerkt en aangevuld tot een zevental (voorlopige) pilots.

Resultaten dag 2
EL-pilotdag2-flipoverDe volgende pilotomschrijvingen werden onder begeleiding van Waag Society uitgewerkt (werktitels): Thesaurus & Geosemantiek, Gebruiker, Datastandaard & Geo-informatie en ErfGeoViewer.
Thesaurus & Geosemantiek ging uit van de vraag “Hoe koppel je thesauri op een manier die zinvolle informatie oplevert?” Bij Gebruiker werden zowel de participatie door en het activeren van de gebruiker (community building) besproken, als de uitdagingen bij het verwerken van User Generated Content.
De groep Datastandaard & Geo-informatie stelde voor om tests te doen met het leggen van nieuwe relaties tussen datasets die momenteel niet mogelijk zijn. De uitwerking kan getoetst worden aan Europeana, Digitale Collectie en de BAG. De ErfGeoViewer moet ten slotte een werkend voorbeeld worden van de mogelijkheden die E&L biedt, in de vorm van een webviewer, inclusief een mobiele versie.

This entry was posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *