De 7 voorlopige pilots E&L

De resultaten van de E&L-pilotdagen op dinsdag 4 juni en donderdag 13 juni 2013 zijn gecombineerd met een aantal van de eerder door E&L bedachte pilotmogelijkheden. Hieruit volgt een zevental (voorlopige) pilots en pilotdoelstellingen. Deze pilots worden de komende weken verder uitgewerkt.

  1. GeoSemantiek
  2. GeoTools
  3. GeoDatamodel (GeoInformatie)
  4. ErfGeoViewer toolkit
  5. MobiTours toolkit
  6. E&L Infrastructuur
  7. E&L Website & Mobiele App

De voorlopige pilots in het kort
GeoSemantiek: het ontwikkelen van een gekoppelde E&L-thesaurus die zinvolle informatie oplevert. GeoTools: de gebruiker betrekken en toegankelijkheid van erfgoeddata vergroten door het verwerken van User Generated Content. GeoDatamodel (GeoInformatie): het leggen van relaties tussen datasets die op dit moment niet mogelijk zijn, door het ontwikkelen van een metamodel voor gekoppelde (geo)metadata en het doen van aanbevelingen voor standaardisering en harmonisering van cultuurhistorische geodata.
ErfGeoViewer toolkit: het leveren van een toolkit voor het tonen van erfgoed op een (historische) kaart en locatie, op een tijdstip (of periode) en met thematische informatie. MobiTours toolkit: het opleveren van een ontwikkelomgeving voor mobiele tours. E&L Infrastructuur: het ontwikkelen van een duurzame basisinfrastructuur voor erfgeo, met inbegrip van al bestaande en herbruikbare technologie, architectuur en datamodellen. E&L Website & Mobiele App: het aanbieden van brede informatie voor, door en over erfgoedinstellingen, gecombineerd met informatie uit de toeristische industrie e.a.

Pilotprojecten: het vervolg
De E&L-pilotdagen op dinsdag 4 juni en donderdag 13 juni 2013 waren bedoeld om concrete wensen en ideeën bij deelnemers te inventariseren en tot realiseerbare pilots voor Erfgoed & Locatie (E&L) te komen. Aan de hand van de uitgewerkte resultaten van beide dagen en de opzet voor de definitieve pilots worden pilotprojectteams samengesteld. Hiervoor is verdere afstemming nodig met de beoogde projectteams en de creatieve industrie. Informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Denkt u dat uw organisatie niet mag ontbreken? Neem dan contact op met het projectteam Erfgoed & Locatie (070-3140157) of stuur een mail naar erfgoedenlocatie@den.nl.

This entry was posted in Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *