Uitvoering Erfgoed & Locatie officieel goedgekeurd

Eind vorige maand hebben zowel het ministerie van OCW als AgentschapNL officieel hun goedkeuring gegeven aan de uitvoering van het project Erfgoed & Locatie door DEN. Daarmee kan het project vol in gang worden gezet, onder andere met het opstarten van pilotprojecten. Ook zijn de start- en einddatum vastgesteld: van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015. De Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) blijft penvoerder naar de subsidiegever.

Na deze officiële goedkeuring is de projectpartnerovereenkomst getekend door de vier projectpartners: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl (BNL).

DEN verzorgt de brede coördinatie van de digitale infrastructuur, de aansluiting bij andere erfgoedprojecten en de kennisdissiminatie. De RCE bewaakt de kwaliteit van geo-standaarden, semantische aspecten en inpassing in bredere infrastructuren, en bereidt de exploitatie van de projectresultaten voor. BNL faciliteert met een nationaal digitaal distributiekanaal de producten en diensten van Erfgoed & Locatie. Waag borgt de aansluiting op de behoeften vanuit de creatieve industrie en de gebruikers van de eindproducten (web-users) en implementeert deze bij voorkeur op basis van opendatastructuren.

Pilotprojecten
Op 4 en 13 juni 2013 vonden twee succesvolle pilotdagen plaats. Het doel van de pilotdagen was om concrete wensen en ideeën bij deelnemers te inventariseren om tot realiseerbare pilots voor Erfgoed & Locatie (E&L) te komen. Aan de hand van de uitgewerkte resultaten gaan pilotprojectteams na de zomer aan de slag. Afspraken hierover worden uitgewerkt in deelnemerscontracten.

Over Erfgoed & Locatie
De hoofddoelstelling van het project Erfgoed & Locatie is het ontwikkelen van een erfgoedbrede, nationale digitale infrastructuur voor het betrekken en inspireren van gebruikers van digitale erfgoedcollecties en het vergroten en verbreden van die doelgroep.

Meer informatie
De op te leveren producten en diensten zijn samengevat in de productfolder Erfgoed & Locatie. In het Project Initiatie Document zijn alle details te vinden over de uitvoering en het beoogde resultaat van het project, inclusief de samenstelling van het projectteam, de stuurgroep en de uitvoerende partners.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *