Resultaten pilotdag 1

Op dinsdag 4 juni 2013 vond de 1e pilotdag Erfgoed & Locatie plaats. De resultaten van de brainstorm in de middag hebben we samengevat in een schema (PDF). De indeling in pilotteams is een voorlopige eerste invulling door het projectteam E&L en daarom aan wijzigingen onderhevig. De samenstelling en invulling van pilots en teams werken we samen met de deelnemers verder uit tijdens de 2e pilotdag, op donderdag 13 juni 2013.


Pilotdagen Erfgoed & Locatie
Het doel van de pilotdagen is om met de genodigden concrete wensen en ideeën voor pilotprojecten te inventariseren en te koppelen tot uitvoerbare pilots. De bedoeling is dat deelnemers actief een bijdrage leveren aan het samenstellen van pilots die ook echt binnen het project Erfgoed & Locatie gerealiseerd gaan worden.

Denkt u dat uw organisatie niet mag ontbreken? Neem dan contact op met het projectteam Erfgoed & Locatie (070-3140157) of stuur een mail naar erfgoedenlocatie@den.nl.

This entry was posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *