Pilotdagen Erfgoed & Locatie

Erfgoed & Locatie organiseert op dinsdag 4 en donderdag 13 juni 2013 twee open pilotdagen. Het doel van beide dagen is om met de genodigden concrete wensen en ideeën voor pilotprojecten te inventariseren en te koppelen tot uitvoerbare pilots.

Op de eerste dag verkennen we zo breed mogelijk wat de ideeën zijn, zonder direct de uitvoering daarin te betrekken; het creatieve proces is hierbij het belangrijkste. Aan het eind van de dag maken we de resultaten zo concreet mogelijk en bedenken we mogelijke combinaties van deelnemers en pilots.

Op de vervolgdag stemmen we de ingebrachte voorstellen en ideeën verder op elkaar af en matchen we de deelnemers in een vijftal pilots. De tijd tussen de twee dagen wordt gebruikt om mogelijk nog derde partijen te betrekken in de gewenste samenwerking.

Deelname aan de pilotdagen
De bedoeling is dat deelnemers actief een bijdrage leveren aan het samenstellen van pilots die ook echt binnen het project Erfgoed & Locatie gerealiseerd gaan worden. Uiteraard informeren wij de deelnemers uitgebreid over de mogelijkheden en randvoorwaarden binnen het project.

Denkt u dat uw organisatie niet mag ontbreken tijdens deze pilotdagen? Neem dan contact op met het projectteam Erfgoed & Locatie (070-3140157) of stuur een mail naar erfgoedenlocatie@den.nl.

Erfgoed & Locatie
De hoofddoelstelling van het project Erfgoed en Locatie (E&L) is kort samengevat het ontwikkelen van een nationale digitale infrastructuur voor het betrekken en inspireren van gebruikers van digitale erfgoedcollecties en het vergroten en verbreden van die doelgroep.

Op de blog van Erfgoed & Locatie zijn de op te leveren producten en diensten samengevat in de productfolder Erfgoed & Locatie. In het Project Initiatie Document zijn alle details te vinden over de uitvoering en het beoogde resultaat van het project, inclusief de samenstelling van ons projectteam, de stuurgroep en de uitvoerende partners.

This entry was posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *