Erfgoed & Locatie

Het project Erfgoed & Locatie is op 31 december 2015 afgerond. Deze website vormt het projectarchief. Gedurende 2016 liep nog een vervolgproject gericht op de implementatie van onderstaande resultaten. Vanaf 2017 vertegenwoordigt de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de projectresultaten binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Resultaten
De verschillende resultaten die tijdens het project zijn ontwikkeld, worden door diverse projectpartners in beheer en gebruik genomen. De belangrijkste projectresultaten die tijdens Erfgoed & Locatie ontwikkeld zijn:

Nieuws
De oude nieuwsberichten van Erfgoed & Locatie lees je in de blogberichten op www.erfgoedenlocatie.nl/nieuws. Actuele berichten kun ke op Twitter volgen via @ErfGeo.

Nieuwsbrief
De nieuwsberichten van Erfgoed & Locatie worden meegenomen in de nieuwsbrief van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Op de website van DEN kun je je abonneren op de DEN-brief.